Onderzoeken, experimenteren, veranderen


The only way to make sense out of change is to plunge into it, move in it and enjoy the dance 

                                                                                                                                                      Allan W. Watts

Dit is mijn unieke benadering van verandering, verbetering, groei en ontwikkeling.

Waarom Katalysator?

Een katalysator zorgt dat een verandering (gemakkelijker) tot stand komt. Een katalysator ondersteunt het geheel, maar de verandering vindt plaats door de deelnemers zelf. Zoals een druppel die in het water valt, breng ik het team in beweging. Door aan te sluiten bij de eigen ervaringen van de teamleden en hen zelf nieuwe ervaringen te geven, zijn de veranderingen duurzaam, ook na mijn vertrek.

Wie kan ik helpen?

Teams op de werkvloer en hun direct leidinggevenden, ondersteunende afdelingen.

In welke situaties?

Wanneer je op een andere manier of meer duurzaam wil werken.
Op nagenoeg iedere afdeling heb ik werkervaring en ik ben gespecialiseerd in analyse, vereenvoudiging ("lean" maken), innovatie en digitalisering van afdeling overschrijdende processen.

Hoe werk ik?

Bij voorkeur maak ik deel uit van de verandering; Terwijl ik meewerk in een project of interim-manager ben, ontdek ik samen met het team de gewenste situatie. Daarna stellen we vast welke acties binnen de eigen mogelijkheden liggen om die stip op de horizon te bereiken.

Tijdens het dagelijks werk onderzoeken we hoe gedrag en taal ons helpen naar de gewenste situatie. We experimenteren, hoe het anders kan. Zo creëren we onze eigen nieuwe perspectieven en wordt verandering mogelijk.