Eigenaar-schap

Het middenkader van een zorginstelling kreeg van de raad van bestuur de uitnodiging eigenaarschap te nemen. Ik, manager binnen deze groep, adviseerde Appreciative Inquiry (Waarderend Onderzoek), niet alleen als middel om vast te stellen wat nu werkelijk de bedoeling was, maar ook om alle medewerkers te betrekken in de dialoog. Door met elkaar op een positieve manier te praten over de toekomst kwam het middenkader tot een andere manier van samenwerken en werden zij als groep gesprekspartner binnen de organisatie.

Perspectief-verandering

 Bij een internationale machinefabriek was een grote reorganisatie doorgevoerd. Een van de teams in Nederland was gefrustreerd en voelde zich niet langer in staat hun situatie te verbeteren.

Gedurende twee workshops bogen we frustratie om naar een positieve houding. We focusten ons op de zaken die het team wel kon beïnvloeden.

Het team maakte een actieplan om in afstemming met hun leidinggevende en klanten tot een andere rolverdeling te komen.

Procesont-wikkeling

Epilepsiechirurgie is een complex traject, dat veel van patiënt en behandelaars vraagt. Samen met artsen, verpleegkundig specialisten, laboranten, verpleegkundigen en secretariaat ontwerpen wij het gehele proces en de bijbehorende informatievoorziening opnieuw. Afspraken werden verhelderd en vereenvoudigd. We stemden het af met het betrokken academische ziekenhuis en implementeerden het.

Door deze verandering is nu duidelijk welke patiënt waar in het traject zit en kon er beter gestuurd wordt op de benodigde capaciteit.  

Zelf-sturing

Zelfsturing is meer dan mensen aan hun lot over laten. Binnen de kaders van de organisatie samen uitvinden hoe je besluiten kunt nemen, wat je doet bij onenigheid, hoe je talenten kunt gebruiken zonder je primaire functie uit het oog te verliezen en samen een visie te vormen, is een hele klus. Als interim-directeur mocht ik een gezondheids-centrum helpen dit te doen. Daarnaast ondersteunde ik ze bij een aantal keuzes voor de toekomst.